Hoe aanmelden?


-Telefonisch: 03/775.64.84 

-Mail: administratie@reva-beveren.be


Tijdens het aanmeldingsgesprek bekijkt de maatschappelijk werkster of een aanbod in ons centrum mogelijk is.  Indien opstart mogelijk is, kom je op onze wachtlijst terecht. 


Je kan aanmelden op dinsdag en donderdag van 08:30 - 12:00 en van 12:30 - 17:30.