Ergotherapeuten


Ons ergoteam oefent op:

- zelfredzaamheid

- de fijne motoriek

- het (voorbereidend) rekenen

- de visuele vaardigheden

- de ruimtelijke functies

- het (voorbereidend) schrijven


Ontdek ons team.


Kinesitherapeuten


Ons kineteam traint:

- de grofmotorische vaardigheden

- het lichaamsbesef

- relaxatie

- zelfbeeld en zelfvertrouwen

- evenwicht en coördinatie

- spierversterking en preventie van contracturen

- behouden van bewegelijkheid

- gangrevalidatie

- controle van spasticiteit 


Ontdek ons team

Logopedisten


Ons logoteam ondersteunt in preventie, onderzoek en behandeling van:

- spraak en taal.

- (ondersteunende) communicatie.

- (begrijpend) lezen en spelling.

- gehoortraining en spraakafzien.

- stem- en stotterproblemen.


Ontdek ons team


Psychologen


De psychologen richten zich op :

- omgaan met gevoelens

- leren omgaan met problemen

- psycho-educatie

- zelfvertrouwen

- sociale vaardigheden

- ouderbegeleiding


Ontdek ons team

Kinderverzorgsters


Dit team ondersteunt de kleutergroepswerking onder andere door:

- de kinderen te stimuleren met aangepaste groepsactiviteiten 

- de veiligheid van de kinderen te garanderen

- de kinderen te begeleiden in dagelijkse activiteiten

- een aanspreekpunt te zijn voor ouders 

- zelfredzaamheid te verhogen van de kinderen (zindelijkheidstraining,...)


Maak kennis met de kinderverzorgsters.