Lagere school

Het team staat klaar om kinderen met ontwikkelingsproblemen, die breder zijn dan enkel schoolse problemen te ondersteunen.


CAR 't Vlot biedt multidisciplinaire revalidatie aan kinderen met:

Een complexe ontwikkelingsstoornis

- op bepaalde ontwikkelingsdomeinen trager evolueren

- uitgesproken lees-, spelling- of rekenproblemen

- aandachtsproblemen, gedragsproblemen en faalangst

Een ontwikkelingsvertraging

- vaardigheden aanleren verloopt niet spontaan

- veel herhaling nodig en trager leren

- zelfstandig werken lukt niet

Een hyperkinetische stoornis

- overbeweeglijk en impulsief

- opletten is een uitdaging

- prutst veel

- rustig spelen lukt niet

- gevaar wordt niet herkend


Een autismespectrumstoornis

- omgaan met leeftijdsgenoten is moeilijk

- veranderingen brengen je kind uit evenwicht

- inschatten van gevoelens bij anderen is moeilijk

- je kind is snel overprikkeld

Op basis van de hulpvraag stellen we een behandelplan samen op maat van uw kind. Onze therapeuten houden contact met de school en het CLB.  Het kind krijgt therapie binnen minstens twee disciplines. De therapie kan individueel of in groep.