Oudercursus autismespectrum stoornissen (ASS)


Deze oudergroep wordt jaarlijks georganiseerd voor ouders van kinderen met een diagnose ASS.


We willen u als ouder meer inzicht geven in de manier waarop kinderen met autisme denken en zich bijgevolg gedragen. Beter begrijpen wat ASS is en wat dit betekent voor uw kind, zorgt ervoor dat u uw aanpak beter kan afstemmen. 


Tijdens de bijeenkomsten: 

- bieden  we een theoretische achtergrond.

- maken we gebruik van videofragmenten.

- sluiten we nauw aan bij wat u als ouder ervaart. 

- is er een inleefsessie laten we u ervaren hoe mensen met ASS de wereld beleven.

- is er ruimte om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en van elkaar te leren.