Oudercursus positief opvoeden


Soms loopt opvoeden niet vanzelf. Ons doel is:

  • om u als ouder te steunen in de opvoeding.
  • u sterker te maken in het omgaan met moeilijk gedrag.


Zaken die aan bod komen in de groepstraining zijn o.a.:

  • omgaan met koppig en opstandig gedrag.
  • toepassen van straffen en belonen toe.
  • aandacht voor de specifieke gezinssituatie.