Oudercursus stotteren


Naast individuele oudergesprekken, organiseren we ook een oudercursus. Hier staan we stil bij:

  • het ontstaan en de ontwikkeling van stotteren.
  • het herkennen en reageren bij stottermomenten.
  • (het omgaan met) uitlokkende factoren.
  • hoe we stotteren behandelen in ons centrum.
  • hoe u kan als ouder helpen


Er vindt ook een informatie-avond plaats voor de ruimere omgeving; leerkrachten, grootouders, ...