Taalmaatjes


Het programma geeft tips en adviezen om de taal op maat van uw kleuter. Het doel van het programma:

  • taal en spraak stimuleren.
  • een rijker en bewuster taalaanbod bieden.
  • taal uit te breiden in alledaagse situaties.
  • de relatie met het kind te verbeteren.


Het programma kan zowel individueel als in groep worden gevolgd tijdens vier avonden. Twee logopedisten van ons eigen centrum (Ingrid Herreman en Wanda Heylen) ontworpen dit programma. Lees meer op www.taalmaatjes.be.